Antal besökare

torsdag 26 maj 2011

Från ingenjör till operatör (?)

Veckorna rusar iväg, våren är ju alltid hektisk i utbildningssamanhang. Men jag har hunnit med både fokusgrupper och intervjuer. Tack alla ni som har medverkat, det har varit fantastiskt spännande att få ta de av hur ni ser på dagens arbete i maskin. Om jag skulle sammanfatta det hela så skulle ett preliminär slutsats kunna vara att utvecklingen har inneburit att rollen har förändrats från ett ingenjörsyrke till att vara mera ett operatörsyrke. Allt mindre tid finns till kärnverksamheten därför att administrativa sysslor tar allt störr del av tiden. Samtidigt är neddragningen av personal kännbar - mycket ensamarbete. Men det återstår fortfarande en omfattande analys av datan innan det går att säga något definitivt om resultaten. Är det någon som har några tankar om rollens innehåll och de förändringar som har skett?

torsdag 5 maj 2011

Stiftelsens belöningsdag

Som jag tidigare har sagt så är det Stiftelsen Sveriges Sjömanshus som helt finansierar mitt arbete inom Maskinrumsergonomi och säkerhet. Det är ju som de allra flesta vet bara en del av de många aktiviteter som SSS stödjer. Ett annat regelbundet återkommande event är deras belöningsdag där man delar ut olika typer av belöningar, Arbetsbelöning, Utvecklingsbelöning, Idrottsbelöning och Litteraturpris. De delar också ut Sjöräddningsbelöning för framstående sjömanskap vid incidenter och händelser.

Arbetspriset delas ut till personer som har kommit med förslag till förbättrande åtgärder ombord som på olika sätt gör arbetet enklare. I år delades det ut 27 Arbetspriser och av dessa så var det 18 priser som kom från maskinbesättningar. Det stärker mig i min uppfattning att maskinfolk gillar tekniska utmaningar som man kan överlista och göra bättre! Förslagen handlade om vitt skilda saker, bl.a. rengöring av spolluftkylare, verktyg för byte av hjullyftare, bullerskydd till verkstad mm. Du kan läsa mer om årets belöningar på http://www.marifond.se/wp-content/uploads/2011/05/SSS_Beloningsfolder2011.pdf . På Stiftelsens hemsida hittar du också information om hur du går till väga för att lämna in ett förslag.

måndag 2 maj 2011

Redo för fokusgrupper!

Man skall inte underskatta tiden det tar att lyckas rekrytera försökspersoner. Men nu har jag fått ihop två stycken fokusgrupper. En kommer att genomföras här på Chalmers och en ombord på ett fartyg. Jag ser verkligen fram emot detta att få sitta ner och få lyssna till hur erfarna "maskinare" diskuterar kring hur yrket har förändrats och vad det innebär att arbeta i maskin idag. Jag skulle gärna vilja ha en tredje grupp men om det inte lyckas så får jag se vad som kommer fram efter dessa två och sedan komplettera med enskilda djupintervjer. Att genomföra sådana här kvalitativa undersökningar är arbetsintensivt och analysen tar lång tid. Men jag tycker ändå att det är mödan värt för man får så mycket substans med sig. Jag återkommer när resultaten börjar ta form.